Thuisverpleging Westmalle

Onze zorg maakt U sterker!

Beroep doen op een thuisverpleegkundige is altijd een ingrijpende beslissing en zeker niet iets dat u elke dag doet.

Hanne, Sabrina en Marleen

We zijn een team van 3 voltijdse zelfstandige thuisverpleegkundigen: Hanne Van Loon, Sabrina Sempels en Marleen Truyen; allemaal gediplomeerde verpleegkundigen die samenwerken met alle ziekenfondsen.
We zijn lid van de beroepsvereniging van zelfstandige thuisverpleegkundigen: het vbzv en zijn tevens lid van regio Voorkempen waarbij we jaarlijks meerdere bijscholingen volgen.

Hoe werken wij?

Wij werken aan het derdebetalerssysteem: maw het ziekenfonds of uw verzekering betaalt ons en U als patient hoeft ons niets te betalen.
Een hulpverlener inschakelen om bij U te komen is ingrijpend, daarom luisteren we eerst naar wat uw wensen, vragen en verwachtingen zijn.
U krijgt van ons elke maand een maandlijstje zodat U kan zien welke verpleegkundige U komt verzorgen en wij trachten te komen op het afgesproken tijdstip.

Aangeboden diensten in regio Westmalle

Zonder doktersattest

Zonder doktersattest kunt u een beroep doen op ons voor hygiënische zorgen zoals wassen en kleden, bijvoorbeeld bedbad, douche, rug- en voetwassingen. Dit kan enkele keren per maand, per week, dagelijks of zelfs meermaals per dag .

Met doktersattest

Inspuitingen
Wondzorg
Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase
Compressietherapie (aan- of uitdoen van steunkousen of steunwindels)
Aanbrengen van zalven of geneeskrachtige producten
Aspiraties van secreties
Plaatsen van een maagsonde
Toedienen van sondevoeding
Lavementen
Sonderen van de blaas of blaasspoeling
Vulvazorgen, vaginale irrigatie
Aspiratie van de luchtwegen
Stomaverzorging
Klaarzetten van en toezicht op medicatie
Incontinentiezorg
Diabeteszorg en begeleiding
Palliatieve zorgen en begeleiding
Nodige opvolging: bloeddruk, pols, gewicht, glycemie
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.
Bovendien zijn we 7 dagen op 7, het ganse jaar door, beschikbaar.

Ons Team

Marleen Truyen

Ik ben afgestudeerd als ziekenhuisverpleegkundige A1 aan het Sint Berlindisinstituut te Antwerpen in juni 1981 en ben sinds 2005 werkzaam als zelfstandige thuisverpleegkundige.
In maart 2011 behaalde ik mijn diploma van en jaarlijks volg ik meerdere bijscholingen hierover.
Alle diabetespatienten worden regelmatig opgevolgd ivm glycemie, gewicht en bloeddruk.

Diabeteseducator

Bij de Patienten thuis kom ik info verstrekken over: bv wat is diabetes, over diabetesmedicatie, glycemiecontrole, preventie van verwikkelingen , belang van levensstijl, enz… De info wordt verstrekt dmv eigen powerpoints en didactisch materiaal.
 • Patienten in het zorgtraject hebben recht op 5 sessies gratis educatie elk jaar op voorschrift van huisarts.
 • Patienten in het voortraject diabetes hebben recht op 4 sessies gratis educatie elk jaar op voorschrift van huisarts.
Voortraject = zorgmodel, opvolging van een diabetes type 2P= de vroegere diabetespas bijkomende voorwaarden ivm P in het voortraject zijn:
 • Huisarts heeft voortraject aangevraagd
 • Leeftijd is tussen 15 en 69 jaar
 • Cardiovasculaire risicofactoren: obesitas:BMI>30 en/of arteriële hypertensie

Hanne Van Loon

Ik ben afgestudeerd in 2009 als gegradueerde verpleegkundige. Van 2011 tot 2013 heb ik me verder omgeschoold tot bachelor verpleegkundige. Ik ben werkzaam geweest van 2009 tot 2017 in het psychiatrisch ziekenhuis te Zoersel.
Sinds mei 2017 werk ik als zelfstandige thuisverpleegkundige.
In juni 2018 behaalde ik het diploma referentie verpleegkundige palliatieve zorgen.

Palliatieve zorg is een intense zorg voor patiënten in een onomkeerbaar stadium van hun ziek zijn. Als referentie verpleegkundige in een thuissituatie is het belangrijk om comfort te bieden aan patiënt en zijn naasten.
Ik streef er naar om dit te doen in samenwerking met patiënt, familie & naasten, huisarts,...
Totaalzorg bieden in een laatste fase is uiterst belangrijk. Ik tracht er naar om volgende punten na te streven.
 • lichamelijke klachten & lichamelijke pijn
 • pijn op geestelijk, spiritueel en emotioneel vlak
 • open te staan voor emoties en verdriet
 • vragen rond ziek zijn en het levenseide
 • opvang van de familie en zijn naasten tijdens de rouwperiode en ook na het overlijden.
Ik ben ook vrijwillig mee werkzaam in de palliatieve werkgroep Malle – Zoersel. In deze werkgroep worden we up to date gehouden over alle verschillende thema’s omtrent palliatieve zorgen.
Voornamelijk zetten zelfstandige thuisverpleegkundigen en huisartsen zich hier voor in.
Voorbeelden van thema’s die worden besproken:
 • materialen die beschikbaar zijn in de regio
 • wetgevingen
 • organisaties
 • bijscholingen
 • casussen kunnen besproken worden
Doorheen het jaar volg ik opleidingen, infomomenten en bijscholingen om zoveel mogelijk op de hoogte blijven omtrent het thema palliatieve zorgen.

Sabrina Sempels

In 2015 ben ik afgestudeerd als gegradueerde verpleegkundige. Aansluitend ben ik tewerk gesteld in het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel. Hier heb ik tot juni 2021 gewerkt.
Dan was het tijd voor iets nieuws en ben ik op 1 juli 2021 mee in de thuisverpleging gestapt als zelfstandige thuisverpleegkundige.

Contact

Marleen Truyen
Hanne Van Loon
Sabrina Sempels
marleen.truyen@gmail.com
GSM: 0475/66 07 34
TEL: 03/311 69 14

Hallebaan 79
2390 Westmalle

Google Maps
hannevanloon@icloud.com
GSM: 0476/24 98 66


Hoogstraatsebaan 158 A
2390 Oostmalle

Google Maps
semsabrina@hotmail.com
GSM: 0499/16 92 56


Vlimmersendijk 20
2390 Oostmalle

Google Maps

Nuttige links